เรียนกลองชุด ออนไลน์ กับ Aong

บทความนี้เป็นการฝึกตี จังหวะ Basic Pattern ใช้โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น หรือ Sixteenth notes โดยใช้มือขวามือเดียวในการตี Hihat

คำแนะนำเบื้องต้น ให้ฝึก โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น ให้คล่องก่อน หากยังไม่เข้าใจ เขบ็ต 2 ชั้น อย่างละเอียด สามารถศึกษาก่อนได้จาก 2 บทความนี้

Single Strokesในรูปแบบต่างๆ และ อัตราส่วนโน้ต ค่าโน้ต และตัวหยุด

วิธีการนับ ในการตีเขบ็ต 2 ชั้น 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
อ่านออกเสียงว่า วัน อี แอนด์ อะ ทู อี แอนด์ อะ ทรี อี แอนด์ อะ โฟ อี แอนด์ อะ

เมื่อนับเขบ็ต 2 ชั้น และตีได้อย่างมั่นคงแล้ว ให้ตีตามโน้ต ที่เป็น Pattern โดยใช้มือขวาตี Hihat เป็นเขบ็ต 2 ชั้นตามโน้ต
แล้วจึงใส่ Snare และ Bass drum เข้ามา จนครบ หากยังตีไม่ได้ทั้งหมด ลองค่อยๆเพิ่มทีละอย่าง Hihat อย่างเดียว
ตามด้วย Hihat + Snare และตามด้วยโน้ตทั้งหมด Hihat + Snare + Bass drum

โดยให้ฝึกควบคู่กับ  Metronome อาจเริ่มจากช้าๆ ที่ 50 เมื่อตีได้โน้ตถูกต้อง จังหวะคงที่ ตรง Metronome แล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้น
เป็น 55 60 65 70 75 80 หรือมากกว่านั้น ตามลำดับ

สินค้าElectronics ถูกและดี มีให้เลือกชมมากมาย คลิกเลย!!

hihatเขบ็ต2ชั้น basic pattern

 

 

ภาพจากหนังสือ The Complete Drumset Method (Beginning)

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Like at >> https://www.facebook.com/letsplaydrums