เรียนกลองออนไลน์ กับ Aong Nattawit

หลักสูตรการสอน รายละเอียดเบื้องต้น

– การจับไม้กลอง
– ท่าทาง บุคลิกในการตีกลอง
– การลงน้ำหนัก
– การใช้ข้อมือและนิ้ว
– การฝึก Rudiments ต่างๆ
– การเหยียบกระเดื่อง
– การเล่น Pattern ในจังหวะต่างๆ
– เล่นควบคู่กับ Metronome
– การสร้างสรรค์ลูกส่งในรูปแบบต่างๆ
– เล่น Cover เพลง ตามระดับของผู้เรียน
– การนำเทคนิคของ Pattern และลูกส่ง มาประยุกต์ใช้
– การอ่านโน้ตและการเขียนโน้ต

ค่าใช้จ่ายในการเรียนแบบคอร์ส **สำหรับการเรียนออนไลน์**

แบบคอร์ส(ในอัตรา1ชั่วโมงต่อครั้ง)
คอร์สแบบที่1 เรียน 8ครั้ง (8ชั่วโมง)
[ราคาปกติ6,400บาท] **ลดทันที 200บาท เหลือเพียง 6,200บาท**
คอร์สแบบที่2 เรียน12ครั้ง (12ชั่วโมง)
[ราคาปกติ9,600บาท] **ลดทันที 600บาท เหลือเพียง 9,000บาท**
.
.
แบบคอร์ส(ในอัตรา1.30ชั่วโมงต่อครั้ง)
คอร์สแบบที่1 เรียน8ครั้ง (12ชั่วโมง)
[ราคาปกติ9,600บาท] **ลดทันที 600บาท เหลือเพียง 9,000บาท**
คอร์สแบบที่2 เรียน12ครั้ง (18ชั่วโมง)
[ราคาปกติ14,400บาท] **ลดทันที1,440บาท เหลือเพียง 12,960บาท**

#เงื่อนไขในการเรียนออนไลน์ **กรุณาอ่านให้ละเอียด

– ผมสอนผ่านกลองไฟฟ้า ต่อเข้า Audio Interface หรือบางท่านเรียกว่า Sound card เพื่อเสียงที่ดีในการเรียน

– ผู้เรียนและผู้สอน ต้องใช้ระบบที่ผมเตรียมไว้ให้ เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊คเท่านั้น

– ชำระค่าเรียนผ่านการโอนเงิน ก่อนเริ่มเรียนจริง (แนะนำให้ลองแบบครั้งสำหรับการเรียนครั้งแรก ชอบค่อยลงคอร์สครับ )

– กรุณาใช้ อินเตอร์เน็ตบ้าน ด้วยการต่อสาย LAN เท่านั้นเพื่อความราบรื่นของการเรียน

– หากลงคอร์ส จะมีตาราง Google Doc Update ให้แต่ละครั้งเพื่อยืนยันการเรียน

– ก่อนถึงเวลาเรียน 5-10 นาที ผู้สอนจะพิมพ์ Chat หาผู้เรียนเพื่อเช็คความพร้อมก่อนส่งลิงค์เข้าเรียนให้ทาง LINE

– เอกสารการเรียนจะส่งให้ก่อนเรียน กรุณาปริ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเรียนจริง

– หากความผิดพลาดของระบบ ไม่ได้เกิดจากผู้สอน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

#สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเรียนออนไลน์

– ผู้สอนและผู้เรียนผลัดกันตี และ ถามตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อสงสัยในการอธิบาย ไม่ตีแทรก ระหว่างที่อีกฝ่ายกำลังตี หรือ พูดอยู่

– ในการเรียนแต่ครั้ง ผู้สอนจะเช็คการบ้านของการเรียนครั้งก่อน ก่อนจะเริ่มบทเรียนถัดไป

– การเรียนออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน อยู่ต่างประเทศ หรือ อยู่ต่างจังหวด

วิธีการสอนจะเหมือนการสอนที่สตูดิโอ การพัฒนาของผู้เรียน อยู่ที่การฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนแต่ละครั้งด้วย

– หากมีข้อสงสัย ควรถามระหว่างเรียน

คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการเรียนแบบคอร์ส ควรวางแผนการลาก่อนชำระเงิน
(หากมีตารางเวลาสอบ ลาท่องเที่ยว ทำงาน เดินทางต่างจังหวัด ไม่สามารถมาเรียนได้
แจ้งผู้สอนก่อนได้ยิ่งดีครับ) จะได้ปรับตารางเรียนให้สะดวกทั้งผู้เรียนและผู้สอน วันและเวลาเรียนอาจไม่ตายตัวในคอร์สนั้นๆ อาจจะมีการนัดเรียนเพิ่มเป็นบางครั้ง

และสามารถปรับเปลี่ยนเวลาเรียนได้ในแต่ละสัปดาห์ได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อสลับตารางเวลาเรียน ให้สะดวกทั้งผู้เรียนและผู้สอน หากมีการลา

จะมีการชดเชยในเวลาเรียนเดิมหรือเวลาที่ผู้เรียนและผู้สอนสะดวกในครั้งถัดไปให้ หรือนัดเรียนเพิ่ม ในการเรียนก่อนหรือหลังการลา โดยไม่นับเป็นการขาดเรียน

**ถ้าขาดเกินกว่ากำหนดนับเป็นมาเรียน**

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ LINE ID : aongsongo

ขอบคุณครับ

Go to Top