การตีกลองสไตล์ Linear Exercises1

เรียนกลองชุด ออนไลน์ กับ Aong

การตีกลองสไตล์ Linear Exercises1 เป็นการตีในอัตราส่วนโน้ตเขบ็ต 2 ชั้น หรือ Sixteenth Notes
โดยที่Hi-hat Snare และ Bass drum อาจจะไม่ลงในจังหวะ ที่ 1 2 3 4 หรือ One Two Three Four เสมอไป
บางที Hihat ขึ้นก่อน บางที Bass drum ขึ้นก่อน แล้วแต่ข้อครับ
อาจจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ในโน้ต เขบ็ต2ชั้น โดยตีตามมือที่กำหนดในโน้ต Rคือมือขวา L คือมือซ้าย

คำแนะนำเบื่องต้น
ให้ลองฝึกทีละชุดโน้ตใน1ตัวดำ หรือ 2ตัวดำก่อน ซึ่งในหนึ่งข้อจะมี 4ตัวดำ หรือเขบ็ต2ชั้น 16ตัว
นั่นหมายถึงฝึกโน้ตเขบ็ต2ชั้น ทีละ4 หรือ 8 ตัวก่อนพอได้แล้ว ค่อยไล่ฝึกจนครบ1ห้องหรือใน1ข้อ
โดยฝึกควบคู่กับMetronome เริ่มที่ 50 พอได้แล้วเพิ่มทีละ 5 เป็น 55 60 65 70 75 80 ไปเรื่อยๆ
ฝึกจากช้าๆให้มั่นคงก่อน อย่าใจร้อนครับ

สินค้าElectronic ถูกและดี มีให้เลือกซื้อมากมาย คลิกเลย!!!

Screen Shot 2015-02-19 at 15.50.54

 

 

ภาพจากหนังสือ Mel Bay’s Complete

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Like at >> https://www.facebook.com/letsplaydrums