วีดีโอสอนกลองโดย Aong 1

แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ตีกลองเป็นในระดับนึงแล้ว

 

สอนกลอง – การตีลูกส่งผสม เขบ็ต2ชั้นและ3ชั้น

สอนกลอง – การตีจังหวะ Hihat เขบ็ต2ชั้น พร้อมลูกส่งผสม เขบ็ต2ชั้นและ3ชั้น

สอนกลองชุด – เรื่อง Six Stroke [RLLRRL]

สอนกลอง – ท่อน solo กลอง เพลง โปรดส่งใครมารักฉันที Instinct

สอนกลอง – ลูกส่ง Linear เขบ็ต2ชั้น ประยุกต์

สอนกลอง – การฝึกลูกส่งหนักเบา พร้อมวิธีการประยุกต์

 

 

Go to Top