วีดีโอสอนกลองโดย Aong 4

สอนกลอง – อธิบายเรื่อง ค่าโน้ต อัตราส่วนโน้ต ตัวหยุด และ Time Signatures (เครื่องหมายประจำจังหวะ)

Go to Top