วีดีโอสอนกลองโดย Aong 3

สอนกลอง – เพิ่มสีสันในการตีRide

สอนกลอง – การตีลูกส่ง Paradiddle with cowbell

สอนกลอง – การตีPattern Hihat เขบ็ต2ชั้น โดยใช้ Single Stroke

สอนกลอง – การตีลูกส่ง Paradiddle และการนำไปประยุกต์ใช้

สอนกลอง – การตีลูกเล่น Hihatเขบ็ต3ชั้น โดยใช้ Double Stroke

สอนกลอง – จังหวะกระเดื่องขัดเบื้องต้น

 

Go to Top