วีดีโอสอนกลองโดย Aong 2

สอนกลอง – วิธีฝึกจังหวะกระเดื่องขัดหรือการแทรกกระเดื่องระหว่างHihat

สอนกลอง – วิธีฝึกจังหวะสแนร์ขัดหรือการแทรกสแนร์ระหว่างHihat

สอนกลอง – จังหวะ 5/4 [5/4 Drum Beat]

สอนกลอง – จังหวะพื้นฐานพร้อมลูกส่งเขบ็ต1ชั้นแบบหลากหลาย [Basic Pattern And Eighth Notes Fill]

Go to Top