วีดีโอสอนกลองโดย Aong 2

สอนกลอง – ลูกส่งเขบ็ต ชั้น2 และ 3 ชั้น ผสมกัน

สอนกลอง – จังหวะเขบ็ต1ชั้นเบิ้ลกระเดื่องขัดและกระเดื่องขัดพร้อมลูกส่งเขบ็ต2ชั้นหลากหลาย
(แบบฝึกหัดโดยอาจารย์ Note Weerachat)

สอนกลอง – จังหวะเล่นทอมง่ายๆ

สอนกลอง – จังหวะ CHA CHA CHA

Go to Top