วีดีโอสอนกลองเบื้องต้น โดย Aong

แบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยตีกลองมาก่อน

สอนกลอง – แบบฝึกหัดง่ายๆ (Single Stroke ตัวดำและเขบ็ต1ชั้น)

สอนกลอง – จังหวะเบื้องต้นง่ายๆ(Basic Pattern)

สอนกลอง – จังหวะเบื้องต้นพร้อมลูกส่งง่ายๆ (Basic Pattern and Single Stroke Fill)

สอนกลอง – จังหวะเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆ (Eighth Note Beats With Quarter Note & Eighth Note Hihat)

สอนกลอง – ลูกส่งเขบ็ต1ชั้นแบบหลากหลาย [Eight Notes Fill On Drum Set]

สอนกลอง – จังหวะพื้นฐานพร้อมลูกส่งเขบ็ต1ชั้นแบบหลากหลาย [Basic Pattern And Eighth Notes Fill]

สอนกลอง – วิธีฝึกจังหวะกระเดื่องขัดหรือการแทรกกระเดื่องระหว่างHihat

สอนกลอง – อธิบายเรื่อง ค่าโน้ต อัตราส่วนโน้ต ตัวหยุด และ Time Signatures (เครื่องหมายประจำจังหวะ)

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Like at >> https://www.facebook.com/letsplaydrums

Go to Top