เรียนกลองออนไลน์กับ Aong
รู้จักกับโน้ตกลองและเครื่องหมายต่างๆ
Screen Shot 2015-02-19 at 16.28.28
ภาพจากหนังสือ The Erskine Method

Aong

 ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Like at >> https://www.facebook.com/letsplaydrums