goal

 

 

การแบ่งเวลาฝึกซ้อมกลองชุด ก่อนอื่นคุณต้องถามตัวเองก่อนว่า ?

– คุณอยากตีกลองไปเพื่ออะไร

– ปัจจุบันคุณทำหน้าที่อะไรอยู่บ้าง ทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียนและเรื่องอื่นๆ

– คุณมีเวลามากน้อยแค่ไหน

– คุณชอบสไตล์การตีกลองของมือกลองท่านใด

– คุณอยากให้คนอื่นรู้จักคุณในฐานะมือกลองแบบไหน

 

ถ้าคุณถามตัวเองและสามารถตอบได้ทั้งหมดแล้ว ลองอ่านบทความข้างล่างนี้เป็นแนวทางก่อนที่จะแบ่งเวลาฝึกซ้อมครับ

คำถามแรก คุณอยากตีกลองไปเพื่ออะไร ซึ่งแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันแน่นอน สำหรับผม ผมไม่ได้ต้องการแข่งกับใคร ผมต้องการแข่งกับตัวเองและผมเพียงแค่ต้องการมีความสุขในการตีกลอง มีความสุขทั้งในการฝึกซ้อมการเล่นและการสอน การทำ Cover ผมชอบเสียงกลอง ชอบตีกลองเหมือนทุกคนที่เข้ามาในเว็บนี้ แต่ผมไม่ได้มีงานสอนกลองอย่างเดียว ผมยังมีความฝันและทำอย่างอื่นอีกหลายอย่างควบคู่ไปด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่าอาจจะแตกต่างจากหลายๆคน บางคนเป็นนักเรียน มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีอาชีพ ต้องการหาเลี้ยงชีพด้วยดนตรีและมีชื่อเสียงมีผลงานเป็นของตัวเอง บางคนมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้ว ต้องการตีกลองเพื่อผ่อนคลายจากงานที่ทำ ซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกัน แบบแรกอาจจะต้องให้ความสำคัญในการฝึกซ้อมมากกว่าแบบที่สอง คำถามนี้จึงเป็นคำถามแรกที่ท่านควรถามตัวเองก่อนเพื่อที่จะแบ่งเวลาฝึกซ้อมได้ตรงกับเป้าหมายในการตีกลองของท่านนั่นเอง


คำถามที่สอง
ถ้าคุณยังเรียนอยู่ควรแบ่งเวลาให้ชัดเจนทั้งการเรียนในบทเรียนทั่วไปและการแบ่งเวลาซ้อม เวลาของนักเรียนโดยทั่วไปจะมีเวลาว่างมากกว่าคนทำงานอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทำงานจะไม่มีเวลาว่างเลย หากรู้จักแบ่งเวลา คุณควรรับผิดชอบหน้าที่หลักๆ ของการเป็นนักเรียน เป็นคนทำงาน เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ดีด้วย แล้วแบ่งเวลาว่างจากงานเหล่านั้นมาฝึกซ้อม เพื่อให้ไร้ซึ่งความกังวล ในการซ้อมกลองของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญของคุณเป็นหลัก ว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใดในเวลาใดมากกว่า ลองแบ่งเวลาให้ลำดับความสำคัญก่อนหลังและระยะเวลาที่ต้องการทำให้สำเร็จดู แล้วคุณก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าคุณจะให้เวลากับการทำงานหรือทำหน้าที่ของตัวเองกับการซ้อมกลองในอัตราส่วนเท่าใด


คำถามที่สาม
คุณมีเวลามากน้อยแค่ไหน คำถามนี้จะเกี่ยวข้องกับคำถามที่สองซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าที่ เรื่องงาน เรื่องส่วนตัวเป็นหลัก ขอพูดถึงนักเรียนนักศึกษาก่อนนะครับ นักเรียนนักศึกษา ถ้าคุณเป็นคนตั้งใจเรียนตั้งใจทบทวน
บทเรียนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ คุณจะมีเวลาว่างมากกว่าคนที่ให้เวลากับการเรียนแค่เฉพาะตอนสอบแน่นอน ส่วนคนที่ทำงานเลิกงานเป็นเวลาคุณก็จะสามารถหาเวลาว่างช่วงที่ไม่มีงานในการซ้อมได้ หากคุณว่างแล้วคุณให้ความสำคัญกับสิ่งใด คุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆ หากคุณทำมันอย่างสม่ำเสมอ และคุณจะทำมันได้ดีแน่นอน


คำถามที่สี่
คุณชอบสไตล์การตีกลองของมือกลองท่านใด เป็นคำถามที่ดีเลยครับ คำถามนี้ ถ้าคุณยังไม่รู้จักมือกลองมากมาย ลองหาเพลงฟังให้หลากหลาย เมื่อชอบเพลงนั้นหรือเสียงกลองในเพลงนั้นๆ แล้วลองหาประวัติของวงหรือเพลงนั้นๆว่ามือกลองท่านใดเป็นคนตี แล้วหาวีดีโอที่มือกลองที่ท่านนั้นตีจากสื่อต่างๆทั่วไป เช่น youtube หรือแผ่นDVD Concert เป็นต้น เพื่อนำมาศึกษา วิธีการตี การซ้อมและการเล่นของเค้า เพื่อเป็นแบบอย่างในการซ้อมของคุณ แต่ไม่ได้บอกให้คุณต้องเป็นแบบเค้าทุกอย่างนะครับ บางอย่างคุณสามารถสร้างเอกลักษณ์ของคุณเองได้ เพียงแค่ดูเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมเท่านั้น


คำถามที่ห้า
อาจจะฟังดูเข้าใจยากหน่อย มันจะเกี่ยวข้องกับคำถามที่สี่โดยตรงเลยครับ เมื่อคุณชอบเสียงกลองแบบไหน แนวเพลงแบบไหนแล้ว คุณก็จะฝึกเเนวนั้นหรือให้ความสำคัญในแนวทางนั้นมากกว่า ซึ่งจะนำไปสู่
เอกลักษณ์ของคุณในที่สุด คนจะจำคุณได้ในแบบนั้น แล้วเมื่อมีงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่คุณเป็น คุณก็อาจจะเป็นตัวเลือกในการได้รับงานนั้น ก็เป็นได้ ขอเพียงคุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอและคว้าโอกาสนั้นไว้

 

การแบ่งเวลาการฝึกซ้อมกลองชุด

ผมจะแนะนำเวลาซ้อมสำหรับเวลาว่างและเป้าหมายในการตีกลองที่แตกต่างกันไปครับ

แบบที่1 เป้าหมายระดับสูงสุด

เวลาว่าง 20-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– ฝึก Rudiments, Pattern ในจังหวะต่างๆ
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ   [4-8ชั่วโมง]
– ฝึก Hand & Foot  (แบบฝึกหัดมือและขา), ลูกส่งต่างๆ
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์    [4-8ชั่วโมง]
– ฝึกแกะเพลงที่ชอบในความยากง่ายที่แตกต่างกัน  [4-8ชั่วโมง]
– ฝึกเทคนิคต่างๆที่นอกเหนือจาก2ข้อแรกและสร้างความเอกลักษณ์ให้ตัวเอง [4-8ชั่วโมง]
– ฝึกและศึกษา Lick ลูกกลองใหม่ๆ ในสือต่างๆ      [4-8ชั่วโมง]

แบบที่2 เป้าหมายระดับสูง

เวลาว่าง 15-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– ฝึก Rudiments, Pattern ในจังหวะต่างๆ
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ  [3-6ชั่วโมง]
– ฝึก Hand & Foot  (แบบฝึกหัดมือและขา)
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ   [3-6ชั่วโมง]
– ฝึกแกะเพลงที่ชอบในความยากง่ายที่แตกต่างกัน  [3-6ชั่วโมง]
– ฝึกเทคนิคต่างๆที่นอกเหนือจาก2ข้อแรกและสร้างความเอกลักษณ์ให้ตัวเอง [3-6ชั่วโมง]
– ฝึกและศึกษา Lick ลูกกลองใหม่ๆ ในสือต่างๆ      [3-6ชั่วโมง]

 

แบบที่3 เป้าหมายระดับกลาง

เวลาว่าง 12-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– ฝึก Rudiments, Pattern ในจังหวะต่างๆ
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ    [3-6ชั่วโมง]
– ฝึก Hand & Foot  (แบบฝึกหัดมือและขา)
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ   [3-6ชั่วโมง]
– ฝึกแกะเพลงที่ชอบในความยากง่ายที่แตกต่างกัน  [3-6ชั่วโมง]
– ฝึกเทคนิคต่างๆที่นอกเหนือจาก2ข้อแรกและสร้างความเอกลักษณ์ให้ตัวเอง [2-4ชั่วโมง]
– ฝึกและศึกษา Lick ลูกกลองใหม่ๆ ในสือต่างๆ      [1-2ชั่วโมง]

แบบที่4 เป้าหมายระดับต่ำ

เวลาว่าง 8-16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– ฝึก Rudiments, Pattern ในจังหวะต่างๆ
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ     [2-4ชั่วโมง]
– ฝึก Hand & Foot  (แบบฝึกหัดมือและขา)
ตัวดำ เขบ็ต1ชั้น เขบ็ต2ชั้น เขบ็ต3ชั้น  3พยางค์ 6พยางค์ และอื่นๆ    [2-4ชั่วโมง]
– ฝึกแกะเพลงที่ชอบในความยากง่ายที่แตกต่างกัน  [2-4ชั่วโมง]
– ฝึกเทคนิคต่างๆที่นอกเหนือจาก2ข้อแรกและสร้างความเอกลักษณ์ให้ตัวเอง [1-2ชั่วโมง]
– ฝึกและศึกษา Lick ลูกกลองใหม่ๆ ในสือต่างๆ      [1-2ชั่วโมง]

 

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงคำแนะนำเบิ้องต้นเท่านั้น สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง หากต้องการเน้นการฝึกสิ่งใดเป็นพิเศษลองปรับตารางการซ้อมของคุณ
ถ้ามีเวลามากหรือน้อยกว่านั้น จำไว้เสมอว่าควรมีวินัย ทำอย่างสม่ำเสมอ ตามเป้าหมายและความคาดหวังของตัวคุณเอง เช่น สัปดาห์นี้เวลาว่างน้อย ก็อาจจะไปชดเชยในสัปดาห์ถัดไปที่มีเวลาว่างมากขึ้น
แต่ไม่ควรหักโหมเกินไป ควรมีเวลาในการพักผ่อนทำในสิ่งที่อยากทำด้วยเช่นกัน ควรใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีเป้าหมาย และเมื่อมีโอกาสทีจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ จงอย่ารีรอที่จะคว้าโอกาสนั้น

ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านครับ

 

สินค้าElectronics ถูกและดี มีให้เลือกชมมากมาย คลิกเลย!!

drum