วีดีโอสอนกลองโดย Aong 2

สอนกลอง – ลูกส่งเขบ็ต ชั้น2 และ 3 ชั้น ผสมกัน

#สอนกลองออนไลน์ – ลูกส่งเขบ็ต2ชั้น และ เขบ็ต3ชั้น ผสมกัน [21-09-2018]วีดีโอนี้ ผมจะพูดถึงการตีลูกส่งเขบ็ต2 ชั้น…

โพสต์โดย เรียนกลองชุดกับ Aong Nattawit สอนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018

สอนกลอง – จังหวะเขบ็ต1ชั้นเบิ้ลกระเดื่องขัดและกระเดื่องขัดพร้อมลูกส่งเขบ็ต2ชั้นหลากหลาย
(แบบฝึกหัดโดยอาจารย์ Note Weerachat)

สอนกลองออนไลน์ โดย Aong Nattawitเรื่อง จังหวะเขบ็ต1ชั้นพร้อมลูกส่งเขบ็ต2ชั้นแบบหลากหลายผมได้เลือกแบบฝึกหัด 5…

โพสต์โดย เรียนกลองชุดกับ Aong Nattawit สอนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017

สอนกลอง – จังหวะเล่นทอมง่ายๆ

วีดีโอสอนจังหวะเล่นกลองทอมง่ายๆ สนุก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแบบDrum Lick update…

โพสต์โดย เรียนกลองชุดกับ Aong Nattawit สอนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015

สอนกลอง – จังหวะ CHA CHA CHA

วันนี้ผมทำวีดีโอสอนการตีจังหวะ CHA CHA CHA หรือ สามช่ามาให้ฝึกตีกันครับโดยการฝึกนั้นให้ท่าน ฝึกตี Hihat เป็น Eighth…

โพสต์โดย เรียนกลองชุดกับ Aong Nattawit สอนเข้าใจง่าย ตีเป็นเร็ว เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

Go to Top